Korona vaksinering

Hvorfor ta vaksinedose 3

Hvorfor og når ta vaksinedose 3?

Hos fullvaksinerte vil beskyttelsen mot å bli smittet med koronaviruset synke med tiden som går fra siste dose. Dette gjelder spesielt for omikron-varianten av viruset. Det er nå flere studier som viser at en oppfriskningsdose øker graden av beskyttelse mot smitte og mot å bli alvorlig syk i alle aldersgrupper av voksne.

Derfor anbefales det å ta en booster-dose av vaksinen tidligst 4.5 måneder etter at du ble fullvaksinert(altså da du fikk dose 2).
I Måsøy kommune har vi nå godt med vaksiner på lager. Hvis du faller inn under noen av disse kategoriene, anbefaler vi deg å ta dose 3 av koronavaksinen(booster-dose):

  • 45 år eller eldre
  • Helsepersonell
  • Er under 45 år og jobber på skole/barnehage
  • Personer over 18 år med underliggende medisinske helsetilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp av covid 19(prioriteringsgruppe 4): Organtransplantasjon, immunsvikt, blodkreftsykdom siste fem år, aktiv kreftsykdom, nevrologiske sykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

All informasjon er hentet fra fhi.no, Delsvar på oppdrag 49, Vurdering av oppfriskningsdose til aldersgruppen 18-64 år

Kommunens datoer for vaksinering (drop-in):
Onsdag 22.12.21 i Polarhall, kl 09.00 - 14.00 og kl. 17.00 - 19.00                                       
Tirsdag 28.12.21 i Polarhall, kl. 11.00 - 13.00 og kl. 17.00 - 19.00                                         
Torsdag 06.01.22 i Polarhall, kl. 11.00 - 13.00 og kl. 17.00 - 19.00                                        
Onsdag 12.01.22 i Polarhall, kl. 11.00 - 13.00 og kl. 17.00 - 19.00  

Det tilbys også influensa vaksine alle dager

Skjema