INFLUENSATID

Skal si at influensaen som reker rundt i bygda og banker på hos alle oss som er uforberedt på et slikt besøk, kan ta energien fra de fleste. Vær forsiktig og ikke lukk opp når den ringer på. For min egen del førte den til at sengeklærne ble holdt varme over flere dager, men jeg er igjen på bena og klar for det meste.

Siden sist har det vært en del aktivitet på møteplanen. Repvåg Kraftlag hadde valgmøte for en tid tilbake. Selv om det ikke var veldig stor deltakelse denne gang, vil jeg tro at ved neste korsvei blir dette bedre annonsert slik at vi som brukere får forståelse av hvor viktig slike møter er. Her fikk vi også vite om kraftlagets virksomhet og – skremmende nok – at det ikke lengre er kapasitet til den som eventuelt har tenkt nytt på Rolvsøy og Ingøy. Kapasiteten på kabelen er sprengt, ganske enkelt.

Teknisk sjef og jeg hadde, sammen med et formannskapsmedlem, møte med NOFO hvor vi fikk omvisning i de nye lokalene og i Hallvika. Her ligger det oljevernutstyr for tiervis av millioner kroner som skal sikre oss dersom det skulle finne sted en utblåsing eller større lekkasje i våre nærområder.

Som ordfører var en kveld innom Lions Club i Havøysund for å fortelle litt om kommunereformen og de utfordringer vår kommune står overfor. Jeg har hatt møte med leder i eldrerådet, dialogmøte med FIMIL (Finnmark Miljøtjeneste), Arctic Vind og Arctic View pluss privatpersoner som har vært innom kontoret.

Sist tirsdag var jeg sammen med Kystverket, Boreal, Redningsselskapet m.fl. på en tur til Ingøy hvor farleden utover ble tatt i øyensyn. Formannskapet har tidligere bedt om at det utarbeides ny rapport som kan vise til hva som eventuelt må gjøres for at denne leden kan brukes som fremtidig rutebåtled, og om det er mulig å bygge ett nytt fremtidig fergeleie på Inga i stedet for i Vikran. Nå venter vi spent på rapporten som forhåpentligvis vil foreligge i mai en gang.

Torsdag var det igjen kommunestyremøte hvor den saken som hadde behov for lengst behandlingstid dreide seg om kommunereformen og det fremlagte forslag til intensjonsavtale mellom Måsøy, Kvalsund og Hammerfest kommuner. Det er vel ikke å overdrive om jeg sier at dette møte var i tvilen og usikkerhetens tegn, hvor konklusjonen vel ble at det som er sikkert er at det meste er usikkert!

Kommunestyret ble tilslutt enige om å godkjenne intensjonsavtalen samtidig som det ble utarbeidet tillegg til denne som skal tas opp til videre drøftinger med våre nabokommuner. Samme møte ble det bestemt at det skal avholdes folkemøte på Havøysund hotell 2. mai kl. 1800, at det skal være rådgivende folkeavstemming for alle over 16 år og at informasjonsbrosjyre snart skal ligge i alles postkasser. Så følg med på kommunens hjemmeside i tiden som kommer, for her vil det komme informasjon etter hvert.

 

Da er det tid for måsegg.
God helg.
Hilsen Gudleif 

Skjema