Vaksine 2018

Influensavaksine 2018 uke 43

INFLUENSAVAKSINEN ER KOMMET. Vaksinering på Helsestasjonen uke 43. Dersom du ikke nådde første runde med influensavaksinering får du ny sjanse mandag og tirsdag 22 og 23 oktober fra kl 09 til 13, drop in. 

Mandag 22.10.18 fra 09 – 13   Drop in
Tirsdag 23.10.18 fra 09 – 13    Drop in

Pris: 130 kr

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). -Gravide i 1. trimester med annen tilleggs risiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom
  • kronisk hjerte- og karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt infeksjonsforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom

Dersom du lurer på om du bør ta vaksinen, rådfør deg med legen din.

 

 

Skjema