korona private feiringer

Info 23.10.2020 vedr. korona-situasjon i Måsøy kommune

Det er pr. i dag ikke påvist smitte i Måsøy kommune som følge av smitteutbruddet ved Hammerfest sykehus.

43 personer som har vært på sykehuset etter 9. oktober er i karantene, og den første kommer ut av karantene i dag. 41 av de 43 er blitt testet, og vi venter fortsatt noen prøvesvar.

Ved å ta i bruk karantene, har vi klart å holde situasjonen under kontroll i kommunen, selv om det stadig dukker opp smitte andre steder i fylket som kan spores tilbake til sykehuset i Hammerfest.

Når vi velger å bruke karantene i det forebyggende arbeidet vil vi også enklere kunne drive smittesporing ved eventuell påvist smitte, og jeg vil berømme innbyggerne for at de viser forståelse for dette – selv om dette praktiseres forskjellig fra kommune til kommune.
Vi er en liten kommune, og vi er sårbare hvis vi får et ukontrollert smitteutbrudd hos oss.

Vi ber derfor våre innbyggere å være varsom og tålmodig i dagene fremover, så kommer vi igjennom denne bølgen uten en lokal smittespredning.
Fester og store ansamlinger, hvor man ikke kan holde avstand, er nok ikke lurt i disse dagene.
Har du kontroll på hvem som er dine nærkontakter?

Hold avstand – vask hender!

Takk for innsatsen, og god helg.

Bernth R. Sjursen
Ordfører

 

Skjema