Koronavirus informasjon

Info 26.10.2020 vedr. korona-situasjonen i Måsøy kommune

Så langt er det ingen påvist smitte i Måsøy kommune som følge av utbruddet ved Hammerfest sykehus. De som har vært på sykehuset har vært, eller er i karantene, og har blitt testet.

Situasjonen ved Hammerfest sykehus:

 • Innført innleggelsesstopp ved Hammerfest sykehus fra fredag 23. oktober.
 • Sykehuset gir nå kun hjelp til akuttpasienter samt enkelte fødende. 
 • Sykehuset kan ta imot pasienter for akutt behandling og stabilisering før videresending til annet sykehus.
 • Polikliniske timer blir utsatt eller flyttet til andre lokalisasjoner – pasientene vil bli ringt opp.
 • Det er iverksatt påbud for ansatte om bruk av munnbind ved alt pasientnært arbeid.
 • Gravide med termin den nærmeste måned blir kontaktet av fødeavdelingen for avklaring av fødested.
 • Mandag morgen er det bekreftet 20 ansatte med covid-19-smitte, 12 ansatte i karantene.
 • Man jobber for å kunne åpne sykehuset igjen 9. november.

Generelt fra Måsøy kommune:
Vi ber innbyggerne om å være veldig oppmerksomme på symptomer, og også at du har god oversikt over dine nærkontakter i tilfelle påvisning av smitte.

Til helgen er det Halloween, og det er nok mange små som gleder seg til å gå fra hus til hus og rope «knask eller knep». Beredskapsledelsen i kommunen ønsker ungene god tur, men ber samtidig foreldre/foresatte passe ekstra godt på, og følge smittevernreglene nøye.
Kanskje er det lurt å begrense seg til banking på dører hos nære venner og slektninger.

Husk at hvis utelyset er slukket, så ønskes det ikke besøk. Det kan være noen som sitter hjemme og er redd for å få besøk på grunn av koronasituasjonen.

Både fritidsklubben og Kroa planlegger arrangementer i helga, og ber også her om at man passer på. Hold anstand – vask hender.

Smittevernansvaret på utesteder kan ikke bare legges på driverne, men gjestene må også være sitt ansvar bevist. Politiet har hatt restaurantkontroll i helga, og det gleder meg at man ikke hadde noe å bemerke.

Følgende karanteneregler gjelder i Måsøy kommune:

 • Personer som kommer fra røde steder i Norge bes ta kontakt med lege for å vurdere karantene/testing. Bruk koronatelefonen 917 47 278 innenfor legekontorets åpningstider. Etter kontortid benyttes tlf. 116 117.
 • I tillegg gjelder de Nasjonale karantene og isolasjonsreglene:

Har du vært på reise og kommer fra et rødt land, eller har du vært i nærkontakt med en med påvist smitte skal du i karantene:

 • Ikke gå på skole eller jobb
 • Ikke ta offentlig transport
 • Unngå besøk
 • Du kan gå tur, men med godt over 1 meters avstand til andre
 • Du kan gjøre helt nødvendige ærender i matbutikk eller apotek
 • Dere som bor sammen kan omgås normalt
 • De du bor med er ikke i karantene
 • Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon, skal du isolere deg og testes
 • Ved positiv test skal du over i hjemmeisolering

Hvis du har fått påvist eller sannsynlig covid-19 og er satt i hjemmeisolering:

 • Hold deg hjemme
 • Hold helt avstand til andre du bor sammen med
 • Hvis mulig, bruk eget rom og bad
 • Vask overflater hyppig
 • Få hjelp til å handle
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med helsetilstanden din
 • De du bor sammen med skal være i karantene.

Råd til alle i befolkningen:

 • Husk god hånd- og hostehygiene
 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt
 • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste, minst 1 meter
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon må du holde deg hjemme
 • Har du symptomer på covid-19 bør du testes

 

Bernth R. Sjursen
Ordfører

Skjema