Ørabakken_145x193

Informasjon 30.01 - vedr. steinras

Måsøy kommune har fått følgende informasjon fra Statens vegvesen i dag.
De har så vidt startet med oppryddingsarbeidet. Materiell, utstyr og mannskap er nå på plass. Situasjonen er fortsatt uavklart og det er foreløpig ingen tidsperspektiv for når veien kan åpnes.

Det er fysiske avsperringer på begge sider av raset, og man ber publikum respektere sperringene. Det er mulig å gå over brua. Fra fastlandssiden, rett ned til venstre eller rett opp mot Rolvsøyveien.

De som er evakuert vil fortsatt være det inntil oppryddingsarbeidet er ferdig,
og kommunen vil gi direkte beskjed til de når de evt. kan flytte hjem igjen.

FIMIL innstiller renovasjonsruta i morgen. Det vil kjøres ekstra rute på kort varsel, og straks veien åpner. Se egen informasjon på hjemmesiden.

Skjema