Ørabakken_145x193

Informasjon 31.01 - oppryddingsarbeid etter steinras

Statens vegvesen opplyser til Måsøy kommune at oppryddingsarbeidet går sakte, og vi kan fortsatt i dag ikke si noe om tidspunkt for når veien kan forventes å bli åpnet.

Skjema