koronavirus

Informasjon Covid-19, Måsøy kommune mandag 24.05.21 kl.12.05

Beredskapsledelsen har i dag vurdert smittesituasjonen og risikoen i forbindelse med smitteutbruddet i Hammerfest.

Måsøy kommune har en naturlig tilhørighet til Hammerfest, både når det gjelder tjenestetilbud og kollektivtransport sjøveien. Derfor velger vi stramme inn tiltakene hos oss. Vi gjør dette for å avhjelpe situasjonen i Hammerfest, og for å minske risikoen hos oss i 10 dager fra nå.

Vi ber spesielt innbyggerne på øyene om å begrense reising, og da spesielt med båten til Hammerfest. Dette på grunn av logistikkutfordringer ved testing i distriktet.

Ut fra antall smittede og innbyggertall ligger vi på risikonivå 3, men holder vi oss til kun Havøysund er vi på risikonivå 4. Vi er få innbyggere, og det skal ikke så mye smitte til før vi må gå på et høyt tiltaksnivå.

Akkurat nå er status at vi har 2 bekreftet smittede som er i isolasjon, 34 i karantene, og som følge av at vi har 2 skoleklasser og lærere, samt andre nærkontakter av nærkontakter har vi et antall innbyggere i ventekarantene.

Vi har dessverre også 8 ansatte (som ikke er vaksinert) på sykehjemmet som er satt i karantene, og i morgen tidlig skal beredskapen gjennomgås for denne sektoren.

Hva er så dette med isolasjon, karantene og ventekarantene?

 • Isolasjon tilsier at personen er smittet, og skal isoleres fra andre – også i egen husstand.
 • Karantene tilsier at personene ikke er syk, har vært nærkontakt til en smittet, og skal holde seg hjemme, og unna folk. Du kan gå en tur, men hold avstand til folk på din vei.
 • Ventekarantene betyr at personen er hustandsmedlem eller kjæreste til en som har vært nærkontakt til en smittet. I noen tilfeller kan flere bli satt i ventekarantene, slik som skoleklasser hos oss. Personen skal da være i ventekarantene til nærkontaktens negative prøvesvar foreligger.

Måsøy kommune innfører følgende tiltak fra nå og frem til torsdag 3. juni kl. 24.00:

 • Skole og barnehage fortsetter på gult nivå
 • Det tillates ingen konserter, arrangementer eller organisert trening
 • Fritidsklubben holder stengt
 • Alle kommunale bygg holdes stengt, men det er mulig med møter etter avtale. (Omsorgsboliger defineres som egne hjem, og er unntatt dette.)
 • Alle som kan ha hjemmekontor bes bruke det.
 • Utesteder skal innføre skjenkestopp
 • Det anbefales bruk av munnbind der man ikke kan holde 1. meters avstand.
 • For øvrig følger vi nasjonale anbefalinger og forskrifter.

Vi synes ikke det er kjekt å måtte stramme inn tiltak, men det er beredskapsledelsens ansvar å vurdere smittenivå, fare for spredning, og tiltak for å begrense smitten.

Står vi sammen om dette, og er forsiktige i 10 dager nå, så vil vi sammen komme ut av dette igjen.

Nå tar vi alle et ansvar, og begrenser sosial kontakt og reising. Ingen vil ha et smitteutbrudd lokalt, som skyldes private fester eller unødvendig reising – som igjen fører til ytterligere tiltak når vi nærmer oss sommer og sol. Er du med?

Bernth R. Sjursen
Ordfører

 

Skjema