koronavirus

Informasjon Covid-19, Måsøy kommune tirsdag 25.05.2021 kl 12.15

Vi har i dagens møte i beredskapsledelsen fått informasjon fra smittevernlegen om «ståa hos oss», og fått diskutert flere problemstillinger.

Alle først vil jeg innlede med å si at vi ikke har påvist flere smittetilfeller i kommunen, men vi venter fortsatt svar på flere tester.

Vi ber alle med symptomer, som mistenker at de har vært i kontakt med smittede, eller som har vært på private sammenkomster om å teste seg. Testbua er åpen hver dag kl. 12.00 (onsdag kl. 16.00)

Alle innen helsesektoren som har vært i ventekarantene kommer ut i dag, mens skoleelever og lærere forventes ferdig i ventekarantene torsdag.

Når det gjelder skole, vil derfor 5. og 7. klasse ha hjemmeundervisning 2 dager denne uka. Skolen vil sende melding direkte til elever/foresatte.

Som følge av ventekarantene har både skolen og barnehagen utfordringer med å skaffe nok personell, men det ser ut som at man skal klare å gjennomføre/tilby tjenestene uansett.

Det er planlagt arbeidsutplassering for noen skoleelever i neste uke, og dette vil gjennomføres som planlagt.

Helsesektoren har også hatt møte i dag, for å se på dimensjonering/bemanning ut august. De vil iverksette opplæring av 3-4 personer som skal delta i smittesporing/testing.
Det er vanskelig å få tak i vikarer, og dette kan bli en utfordring ved fremtidig karantene/sykdom.

Både hotellet og Kroa har redusert åpningstider og tilbud, som følge av smittesituasjonen og skjenkestopp.
Coop prix innfører smitteverntiltak som ekstra vasking, avstandsregler og redusert antall i butikken.
Innbyggerne oppfordres til å begrense besøk i butikken, og gjerne at kun en fra hver husstand kommer innom. En kjapp handel, med god avstand er også smittevern.

Bernth R. Sjursen
Ordfører

Skjema