koronavirus

Informasjon covid-19 mandag 08.03.21 kl. 14.40

Det er blitt mandag, etter en hektisk periode for både innbyggere, næringsaktører og ansatte i kommunen. I dagens møte i beredskapsledelsen hadde vi en gjennomgang av smitteutbruddet, hvor vi diskuterte både læringspunkt og tiltak.

Dette utbruddet viser med tydelighet hvor fort ting kan snu, og vi ber om at alle er forsiktige med sosial omgang og reiser.

Vi fikk ved hjelp av rask nedstenging, testing og smittesporing kontroll på dette smitteutbruddet. Strategien kalles TISK, som står for testing, isolering, smittesporing og karantene.

I dag er vi tilbake til en tilnærmet «normal» hverdag, slik som anbefalingene fra helsemyndighetene sier at det skal være. Vi venter fortsatt noen svar på prøver fra FHI som vil fortelle oss om vi ble rammet av en mutert variant av viruset, men spredningen har vi kontroll på.

Vi følger fra i dag de nasjonale retningslinjene og anbefalingene, og åpner ikke opp for lokale aktiviteter utover disse. 
Det nasjonale retningslinjene og anbefalingene kan du lese her.
Selv om det nå er opp til kommunen å bestemme om f.eks. kor kan samles for å øve, så anbefaler smittevernlegen at vi voksne holder oss i ro til etter påske.
La ungene trene og holde seg i aktivitet, så venter vi voksne litt til. Det klarer vi.

Regjeringen har varslet en justering av de nasjonale reglene og anbefalingene i morgen, og vi forventer at disse vil vare til over påske.

Jeg vil takke dere alle for en super innsats disse dagene.

Hold avstand – vaske hender – ta vare på kohorten din.

Bernth R. Sjursen
Ordfører

 

Skjema