koronavirus

Informasjon Covid-19 mandag 1. mars kl. 11.20

Vi har fortsatt ikke funnet smittekilden. Beredskapsledelsen møttes i dag kl. 08.15 for oppdatering og vurdering av tiltak.

Vi har ikke avdekket flere smittetilfeller, noe som betyr at vi fortsatt har 8 smittede i Havøysund.
24 prøver ble sendt til UNN i Tromsø i natt, og vi venter svar på disse i løpet av dagen.
Prøvene vil gjennomgå en utvidet analyse på UNN, også for eventuelle mutasjoner.

Ingen spor har ført smittesporingsteamet nærmere en kilde til smitten, så vi anbefaler fortsatt innbyggerne om å unngå sosial kontakt.

Testbua ved Daltun er åpen fra kl. 12.00, og vi anbefaler innbyggerne å la seg teste.

Skjema