gravemaskin

Informasjon fra barnehagen

Opprustning av uteområdet

Fra fredag 14. august til fredag 09. oktober 2015, vil det foregå opprustning av uteområdet i Høtten barnehage – anleggsarbeid.  Da skal det ikke foregå lek, ferdsel eller annet opphold på barnehagens område utenom åpningstid, og vi ber om at foreldre påser at deres barn ikke bruker barnehagens område i denne perioden.

Mvh

Reneè B. Andersen, styrer.

Skjema