Logo finnmark miljøtjeneste

Informasjon fra FIMIL - Brukerbetaling ved levering av avfall på miljøstasjon

informasjon om brukerbetaling ved levering av avfall på miljøstasjonen til Fimil. 

For de som skal levere mye avfall (ref. at vi kun tar imot mindre mengder næringsavfall på de nevnte miljøstasjonene), så anbefaler vi å leie kontainer fra virksomheter som leier ut det (f.eks. Rask AS), eller å transportere avfallet selv til Gairasmoen.

Informasjon om brukerbetaling ved levering av avfall å miljøstasjoner

Skjema