Logo finnmark miljøtjeneste_145x68

Informasjon fra Finnmark Miljøtjeneste

Nye avfallsposer kommer straks de gamle avfallsposene er brukt opp.

I overgangsperioden kan det brukes både nye og gamle poser.

Mer info se her: Fimil - prikk lik pose

 

Skjema