koronavirus

Informasjon fra legekontoret

Vi minner om at dersom du har symptomer på Covid19, som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eler luktesans eller sår hals skal du holde deg hjemme til enhver tid. Kontakt legekontoret på telefon for testing eller råd.

På grunn av Covid19 pandemien ønsker vi at innbyggere så langt det lar seg gjøre oppgir grunn når de skal bestille legetime. Dette for at vi skal prioritere riktig og unngå brudd på smittevernregler. Vi ber om forståelse for dette. 

 

Skjema