lege

Informasjon fra legekontoret

Grunnet utviklingen i coronaviruspandemien er legekontoret dessverre nødt

til å endre visse rutiner.

Det vil ikke lenger bli mulig å møte opp på legekontoret uten avtale. Alle avtaler må inngås med sekretær over telefon før oppmøte. Dette gjelder også for blodprøvetakning og urinprøver. Driften av legekontoret opprettholdes ellers som normalt. Vi håper dere viser forståelse for den ekstraordinære situasjonen.

 

Skjema