Koronavirus informasjon

Informasjon fra Måsøy kommune vedr. Koronavirus, SAES-CoV-2

Som forebyggende tiltak, i påvente av prøvesvar, er tre personer nå i karantene i Måsøy kommune. Dette er i henhold til Folkehelseinstituttets råd om «føre var-prinsippet», og betyr derfor ikke at personene er smittet, men at kriteriene for tiltak er tilstede.

 

Det er nå tid for en felles dugnad – også i Måsøy, hvor alle må ta «en for laget», især på vegne av eldre og kronisk syke, med ett primært mål – å redusere og forsinke smitte. Vi er en liten kommune, og våre fundamentale tjenester er sårbare ved sykdom – uansett hvilken sykdom. Når verden nå opplever en spredning av koronavirus, og ting kommer veldig nært, er det klart at også vi i Måsøy må ta våre forholdsregler.

Jeg ber alle innbyggerne om å respektere oppfordringer og råd fra Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen, samt kommunedirektørens begrensninger for ansattes reiser/møter.

Bernth R. Sjursen
Ordfører

Kommunelegens informasjon:
Fakta om Koronavirus: SARS-CoV-2 er et nytt virus. Dette viruset har et ukjent sykdomspotensiale. Dessverre så sprer sykdommen seg veldig fort. Viruset er farlig for mennesker med underliggende sykdom. Det er derfor svært viktig at vi alle hjelper til med smittebegrensing.

Vi i kommunen har innført noen restriksjoner som skal hjelpe til med smittebegrensing. Dette er gjort etter råd fra Folkehelseinstituttet.

  1. Generelle hygieneråd: alle bør vaske hendene godt flere ganger om dagen. Hvis ikke håndvask er tilgjengelig, bruk håndsprit.
  2. Hvis du har symptomer som feber, hoste og «forkjølelse», hold deg hjemme. Hvis du har vært ute og reist vil vi komme hjem og teste deg.
  3. Det skal ikke arrangeres møter/samlinger med mer enn 50 personer. Men det er beste er å unngå samlinger hvis det ikke er høyst nødvendig.
  4. Unngå å gå på Coop når det er mest mennesker. Det vil si rett etter jobb 15.30
  5. Unngå å reise til utlandet.
  6. Det vil sannsynligvis komme et reiseforbud til utlandet for ansatte i helsesektoren.
  7. Som ansatt i barnehagen og skolen er det ytterst viktig med effektive smittetiltak, god hygiene, ingen reiser, bli hjemme hvis en har symptomer som hoste og feber.

Jeg er helt klar over at en del av disse påleggene vil oppleves ubehagelige. Men det er viktig å ha en solidarisk tanke. Vi beskytter de som ikke kan beskytte seg selv. Jo raskere vi får kontroll på sykdommen desto raskere kan vi komme tilbake til normalt liv. Vi skal være behjelpelige med å svare på spørsmål. Det er mye god informasjon på Folkehelseinstituttet på denne siden.

Grunnen til at vi i Havøysund har gått bredere ut i anbefalinger enn andre byer har, er at vi er mindre og mer sårbare. For eksempel det er ikke mer enn 12 sykepleiere i kommunen. Det er heller ikke mer enn 3 leger, eller 2 barnehagepedagoger så hvis noen av disse blir syke eller må holdes i karantene blir det vanskelig å opprettholde drift. Jeg er svært takknemlig for godt samarbeid. Vi skal se på muligheten for en åpen kommunikasjon slik at jeg og mine kollegaer kan svare på spørsmål. Av åpenbare grunner blir det ikke et folkemøte.

Ola Vassbø
Fungerende kommuneoverlege

Kommunedirektørens informasjon til ansatte i Måsøy kommune
Med bakgrunn i den pågående kampen om å begrense smitte av Coronaviruset som herjer hele kloden har jeg dessverre måttet ta den avgjørelsen at alle ansattes reiser til arrangementer, samlinger, kurs og/eller konferanser der ett eller flere av kriteriene nedenfor er tilstede, ikke skal gjennomføres. I den grad at det er noen som har bestilt og/eller meldt seg på forannevnte skal dette kanselleres.

Jeg beklager den ulempen dette måtte medføre den enkelte medarbeider, men ber om forståelse for at disse tiltakene settes i verk. Ordningen blir gjeldende inntil videre og nye restriksjoner kan komme til.

Kriterier:

  1. Ansatte skal ikke under noen omstendighet delta på arrangement som er større enn maks 50 personer
  2. At deltagelse på arrangement (med færre enn 50 deltagere) innebærer reise med offentlig transport (Hurtigbåt, hurtigrute, buss eller fly),
  3. dette gjelder også hvis det er grunn til å tro at andre deltagere på arrangementet har kommet via offentlig transport. Hvis du er usikker spør arrangøren.

Måsøy kommune vil fortløpende, ved endringer i situasjonen, holde innbyggerne informert på kommunens hjemmeside.

Odd-Børge Pedersen
Kommunedirektør

 

 

Skjema