Måsøy logo_145x177[1]

Informasjon fra ordfører

Ordfører Gudleif Kristiansen er for tiden sykemeldt på ubestemt tid. Tor-Bjarne Stabell fungerer som ordfører i perioden.

Skjema