Fysioterapi 2023

Informasjon - Kommunal Fysioterapitjeneste

Vi har dessverre ikke lykkes i å få ansatt en fysioterapivikar før nåværende fysioterapeut går ut i sitt svangerskapsvikariat 19/4. 

Tjenesten vil derfor stå uten fysioterapeut før aktuell kandidat er på plass. Treningssalen i de midlertidige lokalene i Lomvannsveien vil være stengt til vikar er på plass for drift. Eventuelle søknader vurderes fortløpende. Fysioterapitjenesten skal etter planen flytte inn i nye lokaler i slutten av august, og vi vil jobbe fram mot at vi i alle fall til da har en vikar på plass. Pasienter som vil trenge rehabilitering etter operasjoner eller kronisk sykdom, vil kunne tilbys opphold på rehabiliteringssenter, og dette vil koordineres av fastlege.

Skjema