Korona vaksinering

Informasjon om 3. dose koronavaksine til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

Regjeringen har besluttet av pasienter med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om en 3. dose med koronavaksine. De fleste av disse pasientene skal vaksineres i kommunehelsetjenesten, men det er spesialisthelsetjenesten som skal velge ut de som skal få den 3. vaksinedosen.

Det er i hovedsak to grupper som skal vurderes for å få tilbudet om 3. dose

 • Gruppe 1:
  Alle disse skal få tilbud om 3. dose
  • organtransplanterte
  • benmargstransplantasjon siste 2 årene
  • pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist
  • alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • aktiv dialysebehandling
  • pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
 • Gruppe 2:
  Disse må vurderes individuelt av lege i spesialisthelsetjenesten
  • kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling
  • pasienter med pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten
  • pasienter som av ansvarlig sykehusspesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor

Som hovedregel er det spesialisthelsetjenesten (sykehusene) som velger ut og varsler pasienter om tilbud om 3. vaksinedose. Pasienter som får dette tilbudet skal normalt selv bestille time for vaksinering i kommunehelsetjenesten.

De må ta med seg dokumentasjon som de får fra spesialisthelsetjenesten (vanligvis brevet fra spesialisthelsetjenesten om at de skal få 3. vaksinedose).

Noen grupper trenger ikke å vente på brev fra sykehus.

Pasienter i gruppe 1 kan bestille time for 3. vaksinedose ved å vise frem notat for sykehus hvor diagnosen fremgår.

Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

Når kan jeg få vaksinen?
Det skal gå minst 4 uker mellom dose 2 og dose 3.

Vi har god tilgang til vaksinedoser i Måsøy Kommune, så de som fyller kriteriene her og har fått 2. vaksinedose for minst 4 uker siden, kan bestille 3. vaksinedose nå. Vi starter vaksineringen med 3. dose torsdag 30. september.

Du kan bestille time for vaksinering ved å ringe legekontoret på telefon 78424100 (0830-1300)

Mvh. Vaksinasjonsteamet, Måsøy Kommune

vedlegg: medikamentliste_130921v3.pdf (legeforeningen.no)

Skjema