besøk helsesentret

Informasjon om besøks-status ved Havøysund helsesenter

På grunn av Covid 19 vil Havøysund Helsesenter, i samråd med smittevernslege i Måsøy Kommune, opprettholde gjeldende besøksregler som ble satt 12.08.20.

Nærmeste pårørende har i samråd med pasienten valgt ut en fast besøkende, altså 1 person fra hver familie. For de som ikke har nære pårørende kan 1 nær venn få tillatelse til å komme innom.

Vi på helsesentret ønsker å beskytte både våre beboere og de ansatte da helsesektoren er spesielt utsatt. Vi ønsker selvfølgelig det beste for våre beboere og godt samarbeid med pårørende, så ta kontakt med fagleder på mobnr. 48 26 30 79 eller avdelingen på 78 42 41 16).

Informasjon til  besøkende på Helsesenteret.
Besøket skal gå direkte til pasientens rom eventuelt sitte ute på terrasse, det er ikke adgang til fellesrom.
Besøkende må følge våre smittevernregler:

  • Bruk sko- overtrekk.
  • Desinfiser hender før du går inn i avdelingen
  • Host/nys i armkroken eventuelt i papir, vask hender.
  • Hold minst en meters avstand til beboere og personale.
  • Hvis du har vært på reise i innland/ utland i områder der det er kjent smitte bør du ikke komme på besøk til avdelingen på to uker.

Smitte på Helsesenteret vil få store konsekvenser for beboerne.

 

Skjema