koronavirus

Informasjon om Coronatelefon og åpningstid for testing av Covid-19

Coronatelefonen besvares mandag til fredag fra kl 14.00 til 15.30

Åpningstider for Covid-19 testing er som følger:

Mandag kl 12.00
Tirsdag kl 12.00
Onsdag kl 16.00
Torsdag kl 12.00
Fredag kl 12.00

Du trenger ikke avklare med lege før testing.

Skjema