coronavirus

Informasjon om Coronavirus utbruddet i Kina

Fylkesmannen i Troms og Finnmark hadde den 31.01.20 informasjonsmøte over skype med alle kommunene i Troms og Finnmark. Tema for møtet var siste utvikling av Coronavirussykdommen i Kina som nå er erklært som internasjonal folkehelsekrise av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Erklæringen medfører at WHO tar ledelsen i det internasjonale arbeidet mot utbruddet og gir formelle anbefalinger til landene for å forebygge internasjonal spredning. Det medfører ingen endringer i hvordan vi håndterer dette i Norge opplyser Folkehelseinstituttet som leder det faglige arbeidet knyttet til infeksjonssykdommer. De har nå laget 3 veiledere om utbruddet som du kan se på deres nettsider.

  1. Informasjon til deg som jobber med reisende
  2. Råd til reisende
  3. Vaner som forebygger smitte

Link til Folkehelseinstituttets sider

Personer som utvikler tegn til luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dager etter hjemkomst fra berørte områder (Kina), eller etter nærkontakt med person som har testet positivt for viruset, bør kontakte lege.

Skjema