koronavirus

Informasjon om covid-19 og testing - Information about covid-19 and testing

Hold deg hjemme hvis du er syk eller har nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smakssans, muskelverk, sår hals med mer). 

  • Ta kontakt med koronatelefonen (91 74 72 78) for å avklare testing hvis du har symptomer eller er nærkontakt med kjent smittet.
  • Test deg for Covid19 hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer.
  • Test deg for Covid19, selv om du ikke har symptomer hvis du er nærkontakt til en som er bekreftet smittet, har ankommet Norge fra et rødt land/område siste 10 dager, eller mistenker at du kan være smittet.
  • Familiemedlemmer til personer med symptomer som IKKE har testet positivt for Covid19, trenger ikke å testes eller være i karantene.
  • Hvis du av andre grunner ønsker å teste deg kan du møte på teststasjonen bak Daltun kl 12.00 mandag, onsdag og fredag. Gjerne kom i bil. Det trenges ikke henvisning fra lege.

 

Information about covid-19 and testing

Stay at home if you are ill or have new-onset respiratory symptoms (fever, cough, shortness of breath, headache, lethargy, decreased sense of smell or taste, muscle aches, sore throat and more).

  • Contact the corona-telephone (+47 91 74 72 78) to clarify testing if you have symptoms or are in close contact with a known infection.
  • Test yourself for Covid19 if you have new-onset respiratory symptoms.
  • Test yourself for Covid19, even if you have no symptoms, if you are in close contact with someone who has been confirmed infected, have arrived in Norway from a red country / area in the last 10 days, or if you suspect that you may have been infected.
  • Family members of people with symptoms that have NOT tested positive for Covid19 do not need to be tested or quarantined.
  • If you want to test yourself for other reasons, you may meet at the teststation behind Daltun at 12:00 monday, wednesday and friday. Preferably in a car. No referral from a doctor is required.

 

Kartutsnitt koronabu.jpg

Skjema