Info EHF faktura

Informasjon om EHF faktura.

01.01.15 endret reglene seg for offentlige institusjoner og man ble pliktig i å kunne sende og motta faktura i EHF (elektronisk handels format). Det er uavhengig av størrelse på bedriften, lag eller foreninger, samt andre offentlige/statlige instanser som sender ut fakturaer. Regnskapsbyråer som og sender ut fakturer på vegne bedrifter omfattes også av en slik forsendelsesmetode. 

Måsøy kommune har siden 01.01.15 hatt sending og mottak av EHF faktura fra bedrifter, og jobbet mot å få flest mulig av bedriftene til å gå over til å sende faktura elektronisk. Fortsatt har kommunen valgt å godta mottak av faktura per post og epost, men fra 01.01.20 kommer et skarpt skille.
 

Måsøy kommune vil ikke fra 01.01.20 godta fakturaene sendt per post eller epost. Faktura bes sendt via aksesspunkt i EHF. Kommunens elektroniske adresse som også er registrert i Det Nasjonale Adresseregisteret (ELMA) er: 941 087 957. Alle bestillinger til Måsøy kommune må også knyttes til dette organisasjonsnummeret.

Forøvrig er det viktig at navn på leveringssted/skole/avd. mv. blir oppgitt, samt navn på den personen i kommunen som har gjennomført bestillingen. Alle disse tingen er med på og effektivisere behandlingen og betalingen av bedriftens fakturaer.

Skjema