telefon

Informasjon om endring i telefontid/ringetid ved legekontoret i Måsøy

Ny telefontider ved legekontoret blir mellom kl. 08.30 - 13.00.

Mandag - Fredag 
Telefon: 784 24 100
For timebestilling, fornying av resepter mm.

Ved øyeblikkelig hjelp hele døgnet: 116 117

Ved livstruende sykdom eller skade: 113
 

Skjema