friluftsområder Måsøy kommune

Informasjon om fylkeskommunens tilskuddsordninger innen friluftsliv og vilt 2022

Her følger informasjon om relevante tilskuddsordninger, som fylkeskommunen forvalter, for friluftsliv- og vilttiltak med frister i januar og februar 2022.

Tilskudd til friluftsliv:
Tilskudd til statlig sikring av friluftslivsområder - Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no)søknadsfrist 15. januar (gjelder kommuner og friluftsråd).

Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder - Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no)søknadsfrist 1. februar (gjelder kun kommuner og friluftsråd).

Tilskudd til friluftslivsaktivitet - Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no) søknadsfrist 1. februar

Tilskudd til vilttiltak

Tilskudd til vilttiltak - Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no)søknadsfrist 15. februar.

Skjema