Koronavirus informasjon

Informasjon om koronasituasjonen i Måsøy kommune 20.10.2020

Beredskapsledelsen følger utviklingen på den økende smitten i fylket tett, og da spesielt situasjonen ved Hammerfest sykehus.

Det har gått ut informasjon om at alle våre innbyggere som har vært inne på Hammerfest sykehus siden 9. oktober skal i 10 dagers karantene etter besøket, og at de skal testes hjemme.

Det er viktig at du ikke møter opp på legekontoret, men tar kontakt tlf. 917 47 278 for å avtale tidspunkt for testing.

 

Legekontoret jobber med å finne frem til alle som har vært på sykehuset, og kontakter disse fortløpende. Er du ikke blitt kontaktet, så er det viktig å gi beskjed.

 

Akkurat nå har vi som følge av smitteutbruddet ved sykehuset 28 personer i karantene, hvorav 20 allerede er testet.

Vi forventer at antallet personer i karantene vil stige noe, både på grunn av at man ikke har fått tak i alle, og at noen innbyggere viser tegn til symptomer.

 

Vi er sårbare i vår lille kommune, og allerede nå ser vi at vi har ansatte både innen helse og oppvekst som dessverre er satt i karantene.

 

Øvrig informasjon

Denne uka deltok kirkevergen i møte med beredskapsledelsen, for å ha en god dialog, og god planlegging av kirkelige handlinger frem mot jul.

 

Barnehagen har en utfordring med høy belastning på grunn av innskrenket mulighet til å krysse personell/avlaste avdelinger som er inndelt i kohorter etter nasjonale anbefalinger. Personalet strekker seg langt ved å gå overtid, men man kan oppleve å måtte stenge enkelte avdelinger på enkelte tidspunkter.

 

Skolen, SFO og barnevernstjenesten har så langt ikke meldt om utfordringer.

 

Fylkesmannen har innkalt kommunenes ledelse et ekstraordinært møte i ettermiddag for å diskutere situasjonen.

 

Hold avstand – vask hender – og bli hjemme hvis du blir syk.

 

Bernth R. Sjursen

Ordfører

Skjema