koronavirus

Informasjon om koronasituasjonen i Måsøy kommune 26.01.2022

Smittetallene er høye i landet, men samtidig åpner man opp landet litt etter litt.
Vi er forberedt på høye smittetall også i Måsøy kommune i tiden fremover, og ber innbyggere om å teste seg ved symptomer.

I Måsøy kommune er det per nå 14 personer som vi vet er smittet.

I Måsøy kommune hadde vi et smitteutbrudd blant barn i Høtten barnehage, som spredte seg til Havøysund skole, samt voksne nærkontakter. Situasjonen er nå under kontroll, selv om 2 nærkontakter har fått påvist smitte denne uka. Både barnehagen og skolen er gått tilbake fra gult til grønt nivå.

Mandag og tirsdag avdekket vi et nytt smitteutbrudd i Havøysund, denne gangen blant voksne som alle satt eller ble satt i karantene, og følger de nasjonale reglene for testing.

Nye test- og karanteneregler gjaldt fra midnatt natt til i dag, og flere av karantenereglene vi er blitt vante til erstattes nå av et testregime.

Mange oppdager smitte ved hjelp av hjemmetest, og har da et ansvar for å varsle sine nærkontakter. Det kan derfor ta litt tid før dette blir fanget opp av helsepersonell, slik at vi får en tilnærmet oversikt. Hurtigtester i testbua og PCR-tester vil bli registrert og rapportert som tidligere.

Vi har også hatt utfordringer med været, som har gjort forsendelse av PCR-tester vanskelig. Vi har derfor bestemt at vi ikke tilbyr PCR-tester på fredager, da disse må sendes til UNN. Det er fortsatt mulig å få tatt hurtigtest denne ukedagen.
Vi løser allikevel utfordringene som dukker opp, og arbeider kontinuerlig med informasjon og veiledning til både smittede og nærkontakter.

Det jobbes nå med å få på plass et digitalt registreringssystem, hvor det enkelte kan registrere smitte når dette avdekkes ved hjemmetest.
Inntil videre anbefaler vi de som har fått positiv test om å melde fra til koronatelefonen (917 47 278) som er bemannet fra kl. 14.00-15.30

I Måsøy Kommune har vi hatt et stort forbruk av selvtester. Vi vil få tilsendt tester automatisk, hvor fordelingen skjer etter innbyggertall. Vi anbefaler at flest mulig bruker testbua for å få tatt en test, da det nå er strenge føringer fra myndighetene om hvem som skal prioriteres med hjemmetester:

  1. personer med symptomer
  2. test ved kjent eksponering
  3. annen screening etter smittevernfaglig vurdering

Testbua vil fra uke 5 ha åpent mandag – fredag fra kl. 12.00, og stenger når det ikke er noen som venter på testing. Det betyr at man må være på plass kl. 12.00.
Det vil ikke lengre bli utlevert selvtester i helgene.

Helsemyndighetene anbefaler sterkt vaksinering, og vi følger opp med drop-in vaksinering i Polarhallen.
De neste vaksinasjonsdagene er 1. februar kl. 11.000-14.00 og 8. februar kl. 17.00-19.00.

Vi er blitt gjort oppmerksom på at man savner informasjon om smittetilfeller i kommunen. Det tar vi til etterretning.
Vi ber samtidig om forståelse for at når vi nå går inn i en periode med færre restriksjoner og økt smitte, vil det bli mye informasjon som skal fordøyes – også av de som jobber med testing og smittevern.

Det er små forhold i Måsøy kommune, og med det test og registreringssystemet som nå gjelder, blir det en balansegang mellom helseopplysninger om enkeltpersoner og informasjon som kommunen kan gå ut med.
Som dette skrivet forklarer, så er det vanskelig å holde full oversikt profesjonelt, selv om ryktene sier at noen er smittet.

Vi vil fremover samle informasjon, og oppsummere testresultater etter kl. 14.00. Informasjon (hvis det er noe nytt) vil legges ut på hjemmesiden den påfølgende hverdag.

Bernth R. Sjursen
Ordfører

Skjema