koronavirus

Informasjon om smittesituasjonen, søndag 28.02.2021 kl 18.00

Vi har god oversikt over smittesituasjonen, men har fortsatt ikke klart å finne kilden til smitten. Beredskapsledelsen har hatt møte søndag, for informasjon og vurdering av tiltak.

Kartlegging og smittesporing vil fortsette for fullt for å forsøke å finne smittekilden. Kan DU hjelpe?
Vi ønsker å kartlegge bevegelser ut og inn av øya, for om mulig finne kilden.

Det kan for eksempel være mannskap på båter som har vært i annen havn.
Det kan være sjåfører av taxi, buss, varebiler o.l.
Har du vært på «shopping» og kanskje spist på en kafe utenfor Havøysund?
Da kan det være deg vi leter etter, og ber om at du tar en test.

Husk at du ikke behøver å ha symptomer, men kan bære smitte.
Testbua bak Daltun vil være åpen hver dag fra kl. 12.00, og det anbefales at du kommer dit i bil.
Du kan også ringe koronatelefonen 91 74 72 78 for å avtale testing. Denne er bemannet fra kl. 09.00 – 21.00

Nytt smittetilfelle oppdaget, og følgende tall er status i dag:
Av en samling på 8 personer sist helg har vi påvist 6 smittede + 1 nærkontakt til en av de smittede.
I tillegg har vi i løpet av dagen i dag avdekket smitte hos enda 1 nærkontakt. Denne personen satt allerede i karantene.
Totalt har vi nå 8 smittede personer  i Havøysund.

Det er testet 40 nye personer i dag.
Totalt 140 personer er testet i løpet av helga, noen av disse er testet både 2 og 3 ganger.
Totalt 24 utvidede tester (PCR-tester) vil bli sendt til UNN, og beregner ankomst der kl. 03.00 i natt. Disse vil vi også be om at de får prioritert analyse for mutasjoner.

46 personer sitter i karantene.
11 personer sitter i isolasjon. De smittede, og noen hustandsmedlemmer av praktiske årsaker.

Hva er forskjellen på karantene og isolasjon? Svaret finner du her:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/

FHI karantene og isolasjon.jpg

Tusen takk til alle som har stått på, både helsepersonell, beredskapsledelsen, innbyggere og næringsaktører. En ekstra stor takk til alle de som har sittet i biler eller stått i kø ute i regnet for å bli testet.

Igjen vil jeg si at det er ingen som har gjort noe ulovlig, det er ingen skam å bli smittet, og det er ingen skam å bli testet.

Neste møte i beredskapsledelsen er mandag morgen kl. 08.15.

Bernth R. Sjursen
Ordfører 

Skjema