koronavirus

Informasjon smittesituasjonen mandag 01.03.21 kl. 20.50

Nå er tallet 10 smittede, og vi undersøker fortsatt smitteveier. I løpet av dagen er det gjennomført 86 tester, hvorav 14 er PCR-tester som skal analyseres ved UNN.

Smittesporingen gjør at vi nå undersøker noen reelle alternative smitteveier.
 

Av de prøvene som var sendt sist natt, fikk vi tilbakemelding om positivt treff på den ene.
Dette er den sjuende av de 8 som var samlet forrige helg.
I tillegg er det avdekket smitte hos ytterligere én nærkontakt, ved hjelp av hurtigtest, og vi har dermed totalt 10 smittede personer i Havøysund.
 

Alle positive smittefunn er gjort på personer som allerede satt i karantene.
Coop prix har hatt smittede inne i butikken, og i henhold til Coops egne prosedyrer skal derfor butikken vaskes ned.
Denne jobben starter de på tirsdag morgen kl. 06.00, og butikken vil derfor ikke åpne før kl. 10.00.
 

Takk til alle som står på med testing og smittesporing, og en stor takk til alle dere som har latt dere teste.
 

Bernth R. Sjursen
Ordfører

Skjema