besøk helsesentret

Informasjon til besøkende på helsesentret

12.05.20 åpnet Havøysund Helsesenter delvis opp for besøkende. Vi vil nå åpne ytterligere da vi ser at gjester som kommer hit overholder smittevernreglene.

Fra 08.06.20 vil dørene være åpne og det er ikke nødvendig å ringe på forhånd. Det er ikke begrensning på hvor mange som kan komme samtidig så lenge smittevernregler blir fulgt. 

- Bruk sko-overtrekk.
- Hold minst en meters avstand fra beboer og personale.
- Desinfiser hendene før du går inn i avdelingen.
- Hvis du har vært på reise eller nylig har vært syk bør du vente til du har vært symptomfri i et døgn før du drar på besøk til beboere på sykehjemmet.

 

 

 

Skjema