coronavirus

Informasjon til innbyggerne i Måsøy kommune – COVID 19

Fra 25. september gikk vi over i fasen «normal hverdag med økt beredskap» hvor vi har hovedvekt på høy vaksinasjonsdekning i befolkningen samt beredskap for tiltak ved smitteøking eller uhåndterlig belastning på helsetjenestene. Vårt hovedfokus nå er å beskytte den gruppen som tåler sykdom dårligst; de eldste over 65 år, institusjonspasienter og pasienter med redusert immunforsvar. Dette gjør vi ved å vaksinere nærkontakter, helsepersonell og innbyggere forøvrig som omgås denne gruppen. I tillegg foreligger det nasjonale smittevernråd; 

  • Hold deg hjemme hvis du er syk med ny oppståtte luftveissymptomer – og test deg
  • Dersom du har negativ test, har lette luftveissymptomer og er i god form, kan du gå på jobb etter avklaring med arbeidsgiver. Er du helsepersonell bør du da bruke munnbind ved tett pasientkontakt. 
  • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne en meter
  • Vurder bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom
  • Vurder bruk av hjemmekontor når det er mulig
  • Reduser antall nærkontakter

Nye retningslinjer fra 17. november inkluderer også;

                 - Uvaksinerte nærkontakter har plikt til å teste seg, enten med PCR annenhver dag eller hurtigtest hver dag i 7 dager 
                 - Vaksinerte nærkontakter anbefales 2 tester (PCR eller hurtigtest) i samme perioder. 
                 - Alle nærkontakter under 18 anbefales samme tiltak om uvaksinerte

For helsepersonell gjelder i tillegg;

  •         Uvaksinert helsepersonell bør testes 2 ganger i uken og bruke munnbind.
  •         Alt helsepersonell bør benytte munnbind frem til 10 dager etter eksponering (siste eksponering regnes fra tidspunktet siste i husstanden er avisolert) 

I Måsøy kommune har vi hittil hatt lave smittetall, men vi ser at smitten har økt betydelig i de nærliggende kommunene de siste 14 dagene. Formålet med å vedta lokale tiltak utover de nasjonale føringene er å hindre og begrense spredning av smitten og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.

Lokalt har vi derfor vedtatt ytterligere tiltak; 

      -  Ansatte og besøkende til Daltun og sykestua som ikke er fullvaksinert må iføre seg smittevernsutstyr i kontakt med pasienter.

      - Alle ansatte i helsesektoren, både vaksinerte og uvaksinerte, med pasientkontakt skal ta hurtigtest ukentlig. Disse er distribuert til avdelingene.

 

Vi har per nå ikke innført generelle kontaktreduserende tiltak som bruk av munnbind på innendørs arrangementer eller antallsbegrensninger, men dette kan bli innført ved et senere tidspunkt hvis smitten øker. 

Arrangørene anbefales imidlertid å holde oversikt over deltakere samt å informere om generelle smittevernråd som god håndhygiene og å holde seg hjemme hvis man har luftveissymptomer. 

Man har etter gjenåpningen høy terskel for å innføre tiltak som rammer barn og unge da disse har lav sykdomsbyrde (lite symptomer).

Testbua har følgende åpningstider: 

Mandag -  Fredag fra kl 12.00, med unntak av onsdager da de åpner kl 16.00. 

Selvtester leveres ut hver dag når testbua åpner, i tillegg også lørdag og søndag kl. 13.00

Viktig! Selvtester kan ikke lagres i kulde, og må derfor hentes straks bua åpner for dagen.

Neste vaksineringsdato: 

Tirsdag 30.11.21

Ring 78424100 (08.30-13.00) for påmelding

Koronatelefonen er betjent mandag til fredag fra kl 14.00 til 15.30, hvis du trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon.

Beredskapsledelsen 15.11.2021

Skjema