koronavirus

Informasjon vedr. smitteutbruddet i Havøysund onsdag 03.03.21 kl. 10.10

Beredskapsledelsen har i møte i dag vurdert situasjonen, og de tiltakene som er satt i verk. Selv om vi ikke har funnet smittekilden, ser det ut for at planen vi la i helga holder, og det har så langt ikke dukket opp smitte hos andre enn nærkontakter til de vi avdekket sist fredag.

I skrivende stund har vi altså ikke registrert nye smittede, men vi venter svar på flere utvidede prøver. Akkurat nå har vi fortsatt 10 smittede. 13 sitter i isolasjon og 42 i karantene.

I går ble det gjennomført 77 tester, hvorav 22 PCR-tester som er sendt til UNN for analyse. Noen av prøvene som tidligere har vært inne hos UNN er videresendt for ytterligere analyse for mutasjoner. Disse analysene vil det ta 1-2 dager å få svar på.

Når det gjelder smittekilden er den vanskelig å finne, og det er ikke sikkert vi klarer å finne den.

Det viktige nå er å se fremover, beskytte, og avdekke eventuell ny smitte. Vi har testet vidt og bredt, og ber om at folk fortsetter å møte opp for testing.
Vær obs på forkjølelsessymptomer. Merker du symptomer så er det veldig viktig at du tester deg. Det var på den måten vi oppdaget smitten.

Oppsummert vil jeg si at vi har kontroll på smittesituasjonen, vi har ikke funnet smittekilden, og vi venter på prøvesvar som er til utvidet analyse.

Vi ønsker svar på prøvene som er til utvidet analyse, før vi slipper opp. Hvis det skulle dukke opp et smittetilfelle som vi ikke har kontroll på, vil det være uheldig at vi åpner for tidlig – og må stenge ned igjen.

Hold dere mest mulig i ro – unngå sosial kontakt – vask hender. Sammen kommer vi i mål, og hvis alt går etter planen så er vi tilbake til en noenlunde normal hverdag allerede til helga.

Med bakgrunn i dette har beredskapsledelsen besluttet at vi holder samme nivå som i dag på skole, i barnehage, serveringssteder, osv. frem til fredag kl. 16.00.

Takk for at du er med på den tøffe dugnaden.

Bernth R. Sjursen
Ordfører

 

Skjema