beredskap

Informasjon vedrørende situasjonen i Ukraina

Kommuneledelsen var tirsdag 01.03.22 i  møte med Statsforvalteren. 

Møtet var en orientering om situasjonen i Troms og Finnmark fra et overordnet ståsted. Orienteringer fra blant andre Politiets sikkerhetstjeneste, UDI, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Norske myndigheter følger situasjonen nøye til enhver tid og formidler informasjon til kommunene via Statsforvalterens beredskapsstab.

Sikkerhetssituasjonen er uendret for nordområdene og det er dermed ingen endring i trusselbildet i Måsøy kommune. Forsvaret har økt årvåkenhet på grunn av situasjonen.

Uavhengig av situasjonen i Ukraina anbefaler DSA alle under 40 år å ha jod tabletter lagret hjemme. Hovedgrunnen er at atomubåter og atomisbrytere jevnlig seiler langs norskekysten og på grunn av atomreaktorer i våre naboland .

Ved et alvorlig uhell med ett av disse kan det bli nødvendig med jod tabletter i Norge, spesielt for barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Ved svært alvorlige ulykker kan også voksne under 40 år få råd om å ta jod tabletter. På grunn av den store geografiske avstanden til Ukraina er det svært lite sannsynlig at det blir nødvendig å ta jod tabletter i Norge.

Har du jod tabletter som har gått ut på dato? Jod er et grunnstoff og vil ikke endre seg med tid, slik at så lenge tabletten er hel har utløpsdato ingen betydning. Jod skal kun tas etter oppfordring fra myndighetene.

Helse i kommunen har også beredskapslager med jod tabletter, men det er ingen anbefaling om å ta jod per nå.

Les mer om atomberedskap her

Les også informasjon fra Statsforvalteren i Troms og finnmark:  Krisen i Ukraina | Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Les også informasjon fra Regjeringen:  Angrepet på Ukraina – spørsmål og svar - regjeringen.no

Administrasjonen følger situasjonen nøye og er i dialog med overordnede myndigheter for å ha et mest mulig oppdatert bilde på situasjonen.              

Kommunestyret har delegert ansvar knyttet til blant annet beredskap til formannskapet, 8. mars vil det bli tatt opp som sak i formannskapet hvor det vil bli orientert om beredskapssituasjonen i kommunen.

Plakat atomulykke

Skjema