koronavirus

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Selv om det er omfattende smittespredning i våre nabokommuner, så har vi i Måsøy kommune ikke påvist smitte siste tiden. Vi hadde et tilfelle 31. oktober, men med isolasjon og smittesporing fikk vi kjapt kontroll på situasjonen.

I denne ukens møte i beredskapsledelsen diskuterte vi risiko og beredskap ved smittespredning i kommunen, og ser at vi er sårbare innen både oppvekst- og helsesektoren.

I barnehagen har vi utfordringer med mangel på personell, men man gjør tiltak så langt det lar seg gjøre for å opprettholde åpningstidene.

Beredskapsledelsen vil gjerne berømme de som har valgt å bli hjemme, og ikke reiser unødvendig til områder med stor smittespredning. På den måten bidrar DU til å holde smitten ute fra vår kommune og våre institusjoner. Takk for hjelpen.

 

Bernth R. Sjursen

Ordfører

Skjema