nkler_145x109

Innlevering av nøkler!

Alle som har nøkler tilhørende Havøysund skole og polarhallen bes levere de inn til kontoret på skolen. Dette så fremst du/dere ikke har noen nøkkelansvar kommende skoleår i forbindelse med undervisning, øving, trening m.m.

Skjema