tilsynsfører[1]

Jobbe som tilsynsfører?

Barnevnetjenesten i Måsøy mangler tilsynsførere.  Alle barn som bor i fosterhjem, skal ha en tilsynsfører. Dette er lovpålagt igjennom www.lov.om.barneverntjenester.no   Tilsynsføreren skal være barnets / ungdommens talsperson, og påse at dennes livssituasjon i fosterhjemmet og ellers er tilfredsstillende.

Tilsynsføreren skal ha minimum 4 tilsynsbesøk pr år. Noen ganger kan det være ønskelig med flere besøk.

Etter hvert besøk, skal det skrives en rapport på et standard skjema. Tilsynsføreren får kr 200,- pr time.


Du blir kanskje ikke rik i økonomisk forstand, men du blir garantert rik på opplevelser. Som tilsynsfører får du et innblikk i hvordan et barn / ungdom som bor i fosterhjem har det. Du blir en viktig støttespiller for barnet / ungdommen, og en viktig informasjonskilde for barnevernet.

 

Hvordan tilsynsbesøk gjennomføres, vil variere. Hvis det er et lite barn, vil tilsynsføreren ha behov for informasjon og dialog med fosterforeldrene. Det vil være naturlig å gjennomføre tilsynene i fosterhjemmet.
 

Større barn / ungdommer, kan det være bedre å ta med ut av fosterhjemmet. F.eks gå en tur, dra på aktiviteter og lignende. (utgifter i forbindelse med dette får tilsynsfører dekket). Det viktigste er at barnet / ungdommen får tillit til deg som tilsynsfører, slik at du får et reelt bilde av dennes livssituasjon.

 

Det kreves ingen formell bakgrunn for å bli tilsynsfører, men du bør ha lett for å bli kjent med folk, og ha evne til å uttrykke deg godt skriftlig. Du må fremvise tilfredsstillende politiattest. Hvis du tenker å ta på deg et oppdrag som tilsynsfører, er det viktig at dette er en oppgave du ønsker å ha mange år framover i tid. Fosterbarn skal ha tilsynsfører fram til de er 18 år.
 

Kontakt: 

Synes du dette høres interessant ut, ta da kontakt med barnevernleder Ole Morten Sara på oms@masoy.kommune.no eller på tlf 90938435

Skjema