øvelse forsvaret_145x82

Joint Viking - Øvelse

Joint Viking 2017 er en nasjonal øvelse hvor hovedmålene er å øve på krisehåndtering og forsvar av Norge. Øvelsen har til hensikt å øke Forsvarets evne til styrkeoppbygging og forflytning over lengre avstander. I 2017 vil øvelse Joint Viking foregå 6. - 15. mars, i et område som strekker seg fra Alta–Lakselv–Karasjok og til Kautokeino.

Informasjon om øvelsen finner du her

For å ivareta flysikkerheten under øvelsen Joint Viking 2017 i Finnmark har det blitt etablert et midlertidig restriksjonsområde hvor det blir forbudt å bruke sivile droner. Mer informasjon finner dere her:

 

Skjema