helsesøster[2]_145x81

Jordmortjenesten

Måsøy kommune har inngått avtale med Nordkapp kommune om levering av jordmortjeneste.

Jordmoren vil være i Havøysund en gang i måneden og første besøk er 15. august 2023.

Innholdet i jordmortjenesten er:

- Svangerskapskontroll inkl. fødselsforberedende og foreldreforberedende samtaler

-  Etterkontroll etter fødsel

-  Prevensjonsveiledning

-  Celleprovetakning (etter avtale med lege)

-  Uttak og innsetting av spiral (etter avtale med lege)

 

Timebestilling gjøres til resepsjon ved legekontoret (telefon: 78424100)

Skjema