friluftsområder Måsøy kommune

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Måsøy kommune

Oppstart av prosjekt

Måsøy kommune går nå i gang med å kartlegge og verdsette kommunens friluftslivsområder. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, arealer utvikle og ivareta for friluftslivet i Måsøy.

Det er flere gode grunner til å kartlegge og verdsette kommunens friluftslivsområder, blant annet for å:

·         Sikre god tilgang til friluftslivsområder og et godt friluftslivstilbud for befolkningen

·         Skape forutsigbarhet i arealplanlegging

·         Sikre at de viktigste områdene og arealgrunnlaget for mangfoldet av aktiviteter blir ivaretatt

Kartlegging og vekting skal gjøres i tråd med Miljødirektoratets veileder M98, Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder.

Klikk her for informasjon hvordan arbeidet vil gjennomføres. (Side 16 viser eksempel på ferdig kartlagte områder)

Medvirkning

Måsøy kommune vil gjerne høre hvordan dere bruker naturen og nærmiljøet, og inviterer kommunenes innbyggere til å komme med innspill. Hvilke friluftsområder er viktig for dere og hvorfor? Vi ønsker også forslag til ressurspersoner, noen som er spesielt interessert i friluftsliv og godt kjent i hele eller deler av kommunen, som kan tenke seg å være med en i en referansegruppe og dele av sine erfaringer. Referansegruppe vil møtes 1-2 ganger frem til slutten av mars.

I løpet av den nærmeste tiden vil publikum, lag, foreninger og interesseorganisasjoner invitert til medvirkningsmøte i kommunen, dato blir annonsert.  

Det er også mulig å sende innspill til arbeidet pr. e-post eller post. Forslag kan tegnes inn på kart og legges ved innspillet. http://nordatlas.no/ har tegnefunksjoner som kan brukes til dette.

Send til postmottak@masoy.kommune.no eller via brev til postadresse: Torget 1, 9690 Havøysund. Merkes med saksnummer 19515.

Frist er 09.12.19

Resultatet

Resultatet av kartleggingen blir et temakart og et dokument med beskrivelser av de enkelte områdenes verdi og kvaliteter. Temakartet publiserer på Miljødirektoratets nettbaserte karttjeneste naturbase.no og presentert via kommunens digitale innsynsløsning kommunekart.no

Spørsmål, tanker om noe eller kommentarer?  Ta kontakt med oss pr. epost eller telefon, eller kom gjerne innom vår avdeling, Sektor for teknisk drift og utvikling, på rådhuset.

Vi håper å høre fra dere!

Skjema