Måsøy_145x193

Keiser Augustus

Keiser Augustus var grandnevø av Julius Cæsar som jeg omtalte i forrige ordførers hjørne.

Augustus ble født i år 63 f.Kr. og døde i år 14 e.Kr. Han het egentlig Gaius Octavius og regnes som Romerrikets første keiser, og regjerte da Kristus ble født. Han ga selv den åttende måned navnet AUGUST.

Og tenke seg til -  august er like om hjørnet.

Sommerværet har vært så som så og midnattsolen er i ferd med å forsvinne for denne gang, men vi både håper og tror på mange varme dager og kløende myggestikk i tiden som kommer, og - ikke minst- at tåka forsvinner.

Arbeidet med vei/vann og avløp i Hjelmsøyveien er godt i gang og beboerne i området må belage seg på å benytte Raschveien for tilkomst til sine boliger ennå en stund fremover.

Første uka i august vil også arbeidet med asfaltering og legging av fortau i Storvannsveien igangsettes.

Veien til Arctic View har blitt tilgodesett med litt grus i løpet av sommeren slik at tilgjengeligheten er blitt mere komfortabel enn tidligere. Også veien til Nesset i Tufjord er blitt en del bedre etter storstilt og heroisk innsats fra beboerne hvor det er blitt lagt asfalt i de største hullene.

En heroisk innsats må vi vel si at innbyggere og hytteeier på Ingøy har gjort da de malte Ingøy kirke på dugnad. Takk til dere alle.

Dugnad er et flott tiltak som i tillegg til å gjøre samfunnsnyttig innsats også er et sosialt tilbud som fremmer vennskap og tilhørighet.

Måsøy skole og lærerbolig er nå lagt ut for salg, og prospekt kan fås ved henvendelse til Garanti Eiendom, Hammerfest – mobil 95 94 76 31. Skal bli spennende å se om det er noe interesse å spore og om dette kan avstedkomme en lenge savnet aktivitet i en eller annen form på øya. Vi krysser fingre for Måsøya.

Forsøpling av naturen bli stadig omtalt i pressen og har i år fått ekstra oppmerksomhet på grunn av hvalen som var full av plast og som fikk internasjonale nyhetsmedier til å begynne å forstå alvoret av forsøpling. Heller ikke i vår kommune er det til å unngå at vi ser dette hver eneste dag. Det være seg i fjærene rundt omkring, rundt søppelkonteinerne oppe ved mottaksstasjonen, langs veikantene eller ute i naturen. Jeg har omtalt dette før men vil gjerne gjenta; søppelproblemet er mitt og ditt og ikke bare kommunens! Det er du og jeg som må slutte å kaste fra oss snusbokser, sigarettsneiper, plastposer, ølbokser, brusflasker og all slags annet avfall som blir liggende igjen i naturen. Og ikke minst engangsgriller! Ta heller søpla med deg hjem og kast det i søppelkassen din. Det er der det hører hjemme.

Avviklingen av sommertrafikken med MåsøyXpressen har vært under enhver kritikk etter at MS «Årøy» kjørte på en stokk 2. juni og ble tatt ut av trafikk. Dette har ført til mange klager og stor frustrasjon blant reisende. Nå ser det imidlertid ut til at skaden endelig er utbedret og at fartøyet igjen blir å se i avviklingen av resten av sommertrafikken. Så får vi håpe det ikke ligger flere stokker skjult under havoverflaten.

Fra kommunens side har vi sendt innspill til Fylkeskommunen i forbindelse med rutetilbudet for 2018. Her også med krav av større fartøy – eller fartøy på størrelse med Årøy - til avvikling av sommertrafikken.

Det blir flere nye ansikter å se innen den kommunale administrasjonen i tiden som kommer hvor bl.a. Personalrådgiver og Kulturkonsulent vil bli å finne. Det blir spennende med nye ansikter og vi ønsker disse – og alle andre som har takket ja til stillinger både innen helse og skole – velkommen.

For oss som kjører langs Fv 889 har det vært uunngåelig å se at det er kommet en ny rasteplass ved Storberget like før eller etter Kokelvkrysset, alt hvilken vei du kjører! Dette er det Nasjonal Turistvei som står for, og selv om rasteplassen ligger i Kvalsund kommune er det full anledning for oss Måsøyværinger å ta en pust i bakken nettopp her - i natur skjønne omgivelser.

Hei så lenge.

Hilsen Gudleif

 

 

 

 

Skjema