flagg smiley_145x97

Klart det går! Koffer Ikke?

Styringsgruppen er satt, prosjektleder er valgt og prosjektansvarlig er klar! Den 13. februar møttes den bredt utvalgte styringsgruppen som består at representanter fra næringslivet, kommune administrasjon, Lag/foreninger og befolkningen. Befolkningsprosjektet «Klart det går, koffer ikke?» vil pågå i 20 måneder og har som mål å øke trivsel hos befolkningen å øke befolkningstallet til 1300 eller mer i utgangen av 2018.

I møte ble det etablert flere prosjekter som kino, squash, bolig og velkomstpakke for å bli den beste velkomstkommunen i Norge.

Det skal settes opp en flagg på ørahaugen som vil markere positiv utvikling i Måsøysamfunnet som f eks. tilflytting, fødsel, etableringer og arrangementer. Det skal også lages en nettside som vil informere om hendelser og aktiviteter i prosjektet.

 

Og svaret er enkelt om det noen som sier at det ikke går …! Og det er «KLART DET GÅR! KOFFER IKKE?»

Skjema