Kokevarsel e-coli i Drikkevannet fra Tufjord Vannverk

Det er fortsatt registrert e-coli bakterier i ledningsnettet og i høydebassenget i Tufjord. Det ble foretatt utspyling, svamping og klorering av ledningsnett og fordrøyningsbasseng i uke 28, etter forrige vannprøve. Dette hjalp dessverre ikke.

På grunn av ferieavviklingen, vil det ikke bli gjort flere rensetiltak før etter neste vannprøve som innsendes for analyse til laboratoriet 4 august.

Teknisk etat anbefaler at vannet til drikke og matlaging fosskokes i et par-tre minutter slik at eventuelle smittestoffer i vannet drepes. Vann fra ledningsnettet kan brukes til toalettene og lignende uten at det kokes.

Vannet må fortsatt kokes inntil nye vannprøver verifiserer at det ikke er forekomster av e-coli igjen i drikkevannet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til avdelingsingeniør Marianne Juul, eller Teknisk sjef Egon Leonhardsen.
 

Skjema