Kommunal parkering[1]

Kommunal parkering

På grunn av byggeprosjekt «nytt lege og omsorgssenter», ser kommunen seg nødt til å bruke parkeringsplassen bak brannstasjonen til kommunens ansatte, besøkende til sykestuen og anleggsarbeidere (korttidsparkering). 

Campingvogner, campingbiler, tilhengere o.l. som er parkert bak brannstasjon må fjernes snarest. Coop sin kundeparkering skal kun brukes av besøkende til Coop.

Ved spørsmål angående kommunal parkering, ring Bjørn Harald Olsen: 96 62 53 05.

 

Skjema