kartportal

Kommunens nye kartportal

Måsøy kommune har fått en egen kartportal til fri bruk for publikum og ansatte. Her kan man blant annet sjekke ut kart og plandata i kommunen, skrive ut kart mm. 

Se den nye kartportalen her.

Skjema