Kommunestyremøte 12. juni 2019

Kommunestyret i Måsøy har møte onsdag 12. juni 2019 kl. 09.00.

Møtet avholdes på Havøysund Hotell - møterommet.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema