Kommunestyremøte 14. mars 2019

Kommunestyret i Måsøy har møte torsdag 14. mars 2019 kl. 09.00.

Møtet avholdes på Havøysund hotell, møterommet.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema