Kommunestyremøte 17. desember 2020

Kommunestyret i Måsøy har møte torsdag 17. desember 2020 kl. 09.00.

Møtet avholdes på Havøysund hotell, møtesalen.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema