Kommunestyremøte 18. juni 2020

Kommunestyret i Måsøy har møte torsdag 18. juni 2020 kl. 09.00.

Møtet avholdes på Havøysund Samfunshus.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema